Ruimte voor actuele kunst

Archief
LLS Paleis
2019

Dulle Griet: rebellie – provocatie – wanhoop – feminisme

Kasper De Vos, Kati Heck, Laure Prouvost, Pipilotti Rist, Tracey Rose, Anne-Mie Van Kerckhoven, Erik van Lieshout

05.10.2019 — 08.12.2019

[NL]

Locaties en openingsuren van 05.10.2019 tot en met 08.12.2019
De drie locaties zijn gratis toegankelijk.

LLS Paleis, Paleisstraat 140, 2018 Antwerpen
Open van do-zo en van 14u-18u

Antwerp Art Pavillion, Hanzestedenplaats 15, 2000 Antwerpen
Open van do-zo en van 14u-18u

Maagdenhuis, Lange Gasthuisstraat 33, 2000 Antwerpen
Open van do-zo en van 13u-17u

 

Naar aanleiding van Bruegel 2019.

Meer dan 450 jaar nadat Bruegel de Oude “Dulle Griet” schilderde, blijven tal van thema’s die in het schilderij aanwezig zijn actueel en inspirerend. Van 5 oktober tot en met 8 december 2019 organiseert LLS Paleis de tentoonstelling “Dulle Griet: rebellie – provocatie – wanhoop – feminisme” en toont kunstwerken waarin de ambiguïteit van de vrouwelijke protagonist centraal staat. 

Vertrekkend vanuit Bruegel’s schilderij “Dulle Griet” heeft LLS Paleis volgende kunstenaars uitgenodigd: Kasper De Vos (1988, BE), Kati Heck (1979, DE), Laure Prouvost (1978, FR), Pipilotti Rist (1962, CH), Tracey Rose (1974, Zuid-Afrika), Anne-Mie Van Kerckhoven (1951, BE) en Erik van Lieshout (1968, NL). 

De tentoonstelling wordt vormgegeven door beeldend kunstenaar Karl Philips en door Sietske Van Aerde.

Opening
5 oktober van 14u-19u

 

[EN]

“Mad Meg: rebellion – provocation – despair – feminism”

Locations and opening hours from 05.10.2019 until 08.12.2019
Free entrance at the three locations.

LLS Paleis, Paleisstraat 140, 2018 Antwerp
Open Thu-Sun and from 2pm-6pm

Antwerp Art Pavillion, Hanzestedenplaats 15, 2000 Antwerp
Open Thu-Sun and from 2pm-6pm

Maagdenhuis, Lange Gasthuisstraat 33, 2000 Antwerpen
Open Thu-Sun and from 1pm-5pm

 

On the occasion of Bruegel 2019.
More than 450 years after Bruegel painted “Mad Meg”, a lot of themes present in the painting are still relevant and inspiring today. From October 5th until December 8th 2019 LLS Paleis organises the exhibition “Mad Meg: rebellion – provocation – despair – feminism” showing works of art which focus on the ambiguity of the female protagonist. 

Taking Bruegel’s painting “Mad Meg” as a point of reference, LLS Paleis invited the following artists: Kasper De Vos (1988, BE), Kati Heck (1979, DE), Laure Prouvost (1978, FR), Pipilotti Rist (1962, CH), Tracey Rose (1974, South Africa),  Anne-Mie Van Kerckhoven (1951, BE), and Erik van Lieshout (1968, NL).

The exhibition lay-out will be executed by visual artist Karl Philips and by Sietske Van Aerde.

Opening
October 5th from 2pm until 7pm

 

LLS Paleis wordt gesteund door de Vlaamse Overheid.
Deze tentoonstelling kwam tot stand met subsidies van de Stad Antwerpen.