Ruimte voor actuele kunst

Archief
LLS Paleis
2019

Kasper De Vos

Transport van het ei van Kasper De Vos van LLS Paleis naar Antwerp Art Pavilion

24.10.2019 — 30.11.2019

 

[NL]

U bent van harte uitgenodigd om de verplaatsing van het ei van Kasper De Vos bij te wonen, als onderdeel van de installatie “The Egg Terror in the Manufactory” en “Factory”, die beide te bezichtigen zijn op de tentoonstelling Dulle Griet: rebellie – provocatie – wanhoop – feminisme.

Deze installatie toont een productieproces van eivormige sculpturen die volgens bepaalde handelingen en pseudo-traditionele methodes tot stand komen. Gebruikmakend van de stucwerk-techniek om plaasteren objecten te draaien, zien we in dit “atelier” hoe deze sculpturen aan “de lopende band” ontstaan. Wanneer een eivorm klaar is, wordt deze getransporteerd naar het Antwerp Art Pavilion. Hier staat een uitvergrote eierdoos waar de vormen stuk voor stuk inpassen. Van hieruit zijn de sculpturen klaar voor consumptie.

De Vos gaat in op de “eivormen” die in het werk Dulle Griet aanwezig zijn. Ook wordt er gealludeerd op het mercantiele karakter van het oeuvre van Bruegel die, samen met zijn zonen, zijn prenten “legbatterij-gewijs” kopieerde en vervaardigde om aan de vraag te kunnen voldoen.

 

Praktische info

Donderdag 24 oktober 2019
Zaterdag 2 november 2019
Zaterdag 16 november 2019
Zaterdag 30 november 2019

Telkens vanaf 14u00: begin demontage van het ei in LLS Paleis, Paleisstraat 140, 2018 Antwerpen. Nadien, start van de wandeling van LLS Paleis naar Antwerp Art Pavilion, Hanzestedenplaats 15, 2000 Antwerpen.

 

De tentoonstelling Dulle Griet: rebellie – provocatie – wanhoop – feminisme 
is nog t.e.m. 8 december 2019 gratis toegankelijk op de volgende locaties:

LLS Paleis, Paleisstraat 140, 2018 Antwerpen
Maagdenhuis, Lange Gasthuisstraat 33, 2000 Antwerpen
Antwerp Art Pavilion, Hanzestedenplaats 15, 2000 Antwerpen

Openingsuren
Do-Zo van 14u-18u, in het Maagdenhuis van 13u-17u.

 

[EN]

Transportation of Kasper De Vos’ egg from LLS Paleis to Antwerp Art Pavilion

You are cordially invited to attend the transportation of the egg of Kasper De Vos, as part of the installation “The Egg Terror in the Manufactory” and “Factory”, both on view at the exhibition
Mad Meg: rebellion – provocation – despair – feminism.

This installation shows the production process of egg-shaped sculptures created according to certain operations and pseudo-traditional methods. Using the stucco technique to turn plaster objects, this “atelier” shows us how the sculptures are “fabricated”. When an egg shape is ready, it is transported to the Antwerp Art Pavilion, where it will fit perfectly in an enlarged egg carton. Then, the sculptures are ready for consumption.

De Vos responds to the “egg shapes” from the painting Dulle Griet. He touches on the mercantile nature of the oeuvre of Bruegel, who, together with his sons, copied and manufactured his prints “battery cage-wise” in order to meet the demand.

 

Practical information

Thursday October 24th 2019
Saturday November 2nd 2019
Saturday November 16th 2019
Saturday November 30th 2019

Starting at 2pm: disassembly of the egg at LLS Paleis, Paleisstraat 140, 2018 Antwerp. Afterwards, start of the walk from LLS Paleis to Antwerp Art Pavilion, Hanzestedenplaats 15, 2000 Antwerp.

 

The exhibition Mad Meg: rebellion – provocation – despair – feminism
is freely accessible until December 8th 2019 at the following locations:

LLS Paleis, Paleisstraat 140, 2018 Antwerp
Maagdenhuis, Lange Gasthuisstraat 33, 2000 Antwerp
Antwerp Art Pavilion, Hanzestedenplaats 15, 2000 Antwerp

Opening hours
Thu-Sun 2pm-6pm, Maagdenhuis 1pm-5pm

 

Deze tentoonstelling ontstond in samenwerking met  / This exhibition was realised in collaboration with 

De Vlaamse Overheid / The Flemish Government
Stad Antwerpen / City of Antwerp
Vidi-Square, Duvel Moortgat, Sampa Tea Company, All Printing Services, Maagdenhuis, Antwerp Art, Museum Mayer van den Bergh, Toneelhuis