Ruimte voor actuele kunst

Editie

Lise Duclaux: L’air de rien, 2020

editie
zeefdruk op papier
formaat: 72 x 51 cm
oplage: 20 exemplaren (genummerd en gesigneerd)
prijs: € 250 incl. BTW (€ 420 ingekaderd)
voor Sympathisanten LLS: € 200 (€ 370 ingekaderd)

 

edition
screenprint on paper
dimensions: 72 x 51 cm
edition: 20 copies (numbered and signed)
price: € 250 incl. VAT (€ 420 framed)
for Sympathisanten LLS: € 200 (€ 370 framed)

 

[NL]

De teksten zijn fragmenten uit The Spell of the Sensuous van David Abram, in zijn Franse vertaling Comment la terre s’est tue, pour une écologie des sens.

Deze tekst roept de lucht op die men vergeet, lucht die doorheen alles blaast en ons vermengt. De lucht is onzichtbaar voor ons, ongrijpbaar, immaterieel. Het is een ‘niets’ dat ons maakt, doorheen ons voert, ons herenigt, zowel de mens als elk levend wezen op onze aarde. Deze onmisbare lucht om te zijn, leven en spreken, grijpt ons aan molesteert ons.

We wissen ze uit omdat ze niets is, deze onzichtbare lucht. Vergelijkbaar met wezens die ons omringen en die ons ziek kunnen maken, ze lijkt niet veel (n’a l’air de rien), maar toch.

Deze editie is eveneens te zien in de tentoonstelling Risquons-Tout in Wiels, Brussel t.e.m. 28/03/2021.

 

[EN]

The texts are fragments from The Spell of the Sensuous van David Abram, in its French translation Comment la terre s’est tue, pour une écologie des sens.

The text recalls the air that one forgets, air that flows through everything and blends us. The air is invisible to us, ungraspable and immaterial. It is a ‘nothing’ that creates us, flows through us, reunites us, both mankind as well as every living species on this earth. This indispensable air to be, live and talk, caputers and molests us.

We erase it, since it is nothing, this invisible air, like beings that surround us and make us ill, it doesn’t seem like much (n’a l’air de rien), but still.

This edition is currently also on view at exhibition Risquons-Tout at Wiels, Brussels until 28/03/2021.

BESTELLEN