Ruimte voor actuele kunst

Sympathisanten

[NL]

Om de kleinschalige organisatie na haar vijfjarig bestaan meer draagvlak te geven en haar ideeën verder uit te dragen, is LLS 387 in 2013 ermee gestart een vrienden-/sympathisantenkring op te richten. Dit naar voorbeeld van de Duitse Kunstvereine of de talrijke vriendenkringen van grotere kunstinstellingen hier te lande.

Als Sympathisant van LLS ondersteunt en stimuleert u de artistieke producties (en niet de algemene werking) van onze organisatie. Daarmee bouwt u mee aan de uitbreiding van het programma, de verdere verankering binnen de kunstscène en de toegankelijkheid naar het publiek toe.
Een Sympathisant bepaalt zelf welke financiële bijdrage hij of zij jaarlijks wil schenken. Op die manier geeft LLS de kans aan iedereen, naargelang zijn of haar mogelijkheid, lid te worden. In 2016 tellen we reeds een dertigtal Sympathisanten, een gemengde groep van professionals, kunstenaars, studenten, verzamelaars, liefhebbers, enz.

LLS biedt aan zijn Sympathisanten een voorkooprecht en 20% korting op de edities die ze twee keer per jaar produceert, en die nauw verbonden zijn aan het eigen tentoonstellingsprogramma. (Zie op deze website Edities) Daarnaast nodigt LLS één keer per jaar zijn Sympathisanten uit voor een uitstap. In 2013 was dit een bezoek aan de ‘Kapel van het Niets’ Van Thierry De Cordier in Duffel; in 2014 aan het Panamarenko Huis in Antwerpen met een rondleiding door Luc Deleu; in 2015 een bezoek aan het MUHKA, het depot en het graf van Bernd Lohaus met een rondleiding door Anny De Decker en Stella Lohaus; in 2016 een bezoek aan de atelierflat van Jozef Peeters en ‘THE GAP’ in het MUHKA; in 2017 naar de Antwerpse dierentuin, De ZOO, met een rondleiding over het architectonisch patrimonium door Tine Bourgoy; in 2018 een bezoek aan ‘SLAM, RAMBLE, PERFORM’ in de Warande (Turnhout) met rondleiding door Ria Pacquée.

[Praktisch: Om het administratief en organisatorisch eenvoudig te houden, zal een lidmaatschap steeds eindigen op het einde van het kalenderjaar, ongeacht het moment van instap. Wie een bedrag overschrijft wordt automatisch Sympathisant, ontvangt nadien een bevestiging/factuur en zal jaarlijks een aanvraag tot herinschrijving ontvangen.]

IBAN: BE60 5230 8091 6970
BIC: TRIOBEBB
BELANGRIJK !!!! Mededeling: Sympathisant + jaartal

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met de organisatie.

[EN]

In 2013, having been in existence for five years, LLS 387 established a group of friends/sympathisers to lend additional support to the small-scale organization and further its ideas In this respect it was following the example of the German Kunstvereine or the numerous groups of Friends of larger art institutions in this country.

As a Sympathisant of LLS you support and encourage the artistic productions (not the day-to-day operation) of our organization. In this way you help to expand its programme, embed it more firmly in Antwerp’s art landscape, and make it still more accessible to the public.
As a Sympathisant you decide the amount of your annual gift yourself. So anyone can become an LLS Sympathisant irrespective of how much they can give. In 2016 we already have 30 Sympathisers, a mixed group of professionals, artists, students, collectors, enthusiasts, etc.

LLS offers its sympathisers a 20% reduction on its biannual art editions, which are closely related to its exhibition programme (click on Edities). And once a year LLS arranges an outing especially for its Sympathisants. In 2013 we visited Thierry De Cordier’s ‘Kapel van her Niets’ / ‘Chapel of Nothingness’ in Duffel; in 2014 Luc Deleu gave us a guided tour of the Panamarenko House in Antwerp; in 2015 we visited MUHKA, the depot and the gravesite of Bernd Lohaus with a guided tour by Anny De Decker and Stella Lohaus; in 2016 we visited the studio of Jozef Peeters and ‘THE GAP’ in MUHKA; in 2017 to the Antwerp ZOO, with a guided tour on the architectural patrimony by Tine Bourgoy; in 2018 we visited ‘SLAM, RAMBLE, PERFORM’ in the Warande (Turnhout) with a guided tour by Ria Pacquée.

[Please note: To keep our administration and organization simple your membership ends at the end of the calendar year, regardless of the date you join. When you transfer your gift to us you automatically become a Sympathisant. You’ll receive a confirmation / invoice and each year we’ll send you a polite reminder to re-enrol.]

IBAN: BE60 5230 8091 6970
BIC: TRIOBEBB
IMPORTANT!!!! Please include on your transfer the reference: Sympathisant + the year

If you’d like more information please contact LLS. You’ll find the various ways you can contact us on the website.

Uitstap in 2019 naar het Draaiend Huis van John Körmeling in Tilburg en Huis Henk Visch in Eindhoven:

(rondleiding door John körmeling en Henk Visch)

Uitstap in 2018 naar de tentoonstelling “SLAM, RAMBLE, PERFORM” van Ria Pacquée in de Warande, Turnhout:

(rondleiding “SLAM, RAMBLE, PERFORM” door Ria Pacquée)

Uitstap in 2017 naar de dierentuin Antwerpen en de
10e verjaardag van LLS 387:

(rondleiding architectonisch patrimonium door Tine Bourgoy)

Uitstap in 2016 naar het atelierflat Jozef Peeters en naar de tentoonstelling “THE GAP” in het MUHKA, Antwerpen:

(rondleiding “THE GAP” door Luc Tuymans)

Uitstap in 2015 naar de tentoonstelling in het MUHKA, het depot en het graf van Bernd Lohaus, Antwerpen:

(rondleiding door Anny De Decker, Stella Lohaus en Jonas Lohaus / Bernd Lohaus Stichting)

Uitstap in 2014 naar het Panamarenko Huis, Antwerpen:

(rondleiding door Luc Deleu)

Uitstap in 2013 naar de ‘Kapel van het Niets’ van Thierry De Cordier, Duffel:

(rondleiding door dhr. Luc Pelgrims)