Ruimte voor actuele kunst

Archief
LLS 387
2012

Dennis Tyfus

Forward in Time (15 jaar Ultra Eczema)

03.11.2012 — 15.12.2012

[NL]

Al 15 jaar krijgt de praktijk van Dennis Tyfus onder meer zijn uiting in het label Ultra Eczema (UE). Hieronder vallen meer dan 150 edities (vinyl, publicaties en dergelijke), een paar honderd flyers en posters, talrijke boekjes, T-shirts, video-opnames van UE-avonden en verscheidene uitgegeven audio-opnames.

UE is een opeenvolging van catalogusnummers, een lineaire nummering van een artistieke praktijk, ‘de fil de capiton’ die de verschillende activiteiten van Dennis Tyfus aaneenknoopt. Zo is het meer dan een label in de traditionele zin van het woord. Bovendien bevindt niet elk werk of elke activiteit van Tyfus zich onder Ultra Eczema, maar bijna altijd is er wel één of andere release aan verbonden.

UE trekt een lijn dwars doorheen de verscheidenheid aan activiteiten: of het nu een tentoonstelling van eigen beeldend werk, de organisatie van een concert, het ontwerpen van een flyer of het maken van radioprogramma Tyfustijd op Radio Centraal betreft – al dan niet in nauwe samenwerking met: John Wiese, Vaast Colson, Cassis Cornuta, Ludo Mich, Wout Vercammen, Wolf Eyes, Evil Madness, Luc Tuymans & Miroslaw Balka, Peter Fengler, Angst Hase Pfeffer Nase, XO4, George Smits, Hair Stylistics, Tomoo Gokita, Noise Nomads, Floris Vanhoof, Kris Delacourt, Orphan Fairytale, Jos Steen, Leo Coomans, Bob & Lou, Allon Kay, Jessica Rylan, e.a.

De titel van het tentoonstellingsproject is ontleend aan een badge die winkelketen H&M in 2007 produceerde. De multinational gebruikte hiervoor het UE logo zonder toestemming en verving “Ultra Eczema” met de woorden “Forward in time”.

Tijdens de tentoonstelling in LLS 387 werd het Ultra Eczema-archief door een wekelijkse happening uitgebreid. Hiervoor nodigde Ultra Eczema een aantal internationale en nationale performers en muzikanten uit die belangrijk zijn geweest voor de ontwikkeling van UE gedurende de voorbije 15 jaar.

Eveneens werd tijdens de zes weken durende periode de tentoonstelling vier keer van vorm veranderd, zodat “de argeloze bezoeker van het eerste uur iets geheel anders te zien krijgt dan diegene die op 15 december nog moederziel alleen aan de toog kleeft” (DT).

De eerste vorm bestond op zaterdag 3 november uit 15 taarten, gepresenteerd op één lange feesttafel, en vergezeld door 33 kindertekeningen. De taarten waren eetbaar en verschillende flyers, posters of LP-covers reiken op de bovenkant. De kindertekeningen zijn nabootsingen van het UE-logo, gemaakt door zes- á zevenjarige leerlingen van de Academie Noord onder de begeleiding van Ines Cox. De volgende presentatie ving aan op zaterdag 17 november en omhelsde de presentatie van de nieuwe uitgaven van MSS Meesterd 8, waarin Dennis Tyfus zijn eigen kindertekeningen publiceerde.

Op zaterdag 24 november startte de volgende metamorfose: samen met de Nederlandse kunstenaar Peter Fengler presenteerde Dennis Tyfus 10 boxen met daarin telkens 10 originele handgesneden platen. Onder de titel “Minstens 60% afspeelbaar” werden de platen, die onder andere uit snoep, parels en ogen zijn gemaakt, getoond en mogelijks afgespeeld.
De laatste vorm die de tentoonstelling aannam, was de archiefversie en ving aan op donderdag 6 december. Deze draaide rond de negende editie van “Mss Meesterd” en alle reeds verschenen UE-uitgaves.

Met de steun van Cultuurantenne (district Antwerpen), Duvel en Scheld’apen (vzw).

Met dank aan alle deelnemende kunstenaars, Nadia Bijl, Martin Blank, Gregory Brems, Vaast Colson, Beau Delagaye, Andrea Kränzlin. Ludmila Kourline, Hannelore Mattheus, Ria Pacquée, Mima Schwahn, Sam Sterckx, Vincent Stroep, Sietske Van Aarde, Philippe Van Damme, Hans Wuyts en alle mensen die voor ons kookten.

 

[EN]

For 15 years a part of Dennis Tyfus’s practice has found expression in the label Ultra Eczema (UE). This includes more than 150 editions (vinyl, publications, and so on), a couple of hundred flyers and posters, and numerous books and T-shirts. Video recordings of UE evenings and various audio recordings have also been issued.

UE is a succession of catalogue numbers, a linear enumeration of an artistic practice, the thread that ties Tyfus’s various activities together. It’s therefore more than a label in the traditional sense of the word. And although not all of Tyfus’s works or activities come under the Ultra Eczema brand, one release or another is nearly always attached to it.

UE draws a line right through Tyfus’s diverse activities, whether it’s an exhibition of his own visual work, the organization of a concert, the designing a flyer or the making of the radio programme Tyfustijd on Radio Centraal, sometimes in close collaboration with John Wiese, Vaast Colson, Cassis Cornuta, Ludo Mich, Wout Vercammen, Wolf Eyes, Evil Madness, Luc Tuymans and Miroslaw Balka, Peter Fengler, Angst Hase Pfeffer Nase, XO4, George Smits, Hair Stylistics, Tomoo Gokita, Noise Nomads, Floris Vanhoof, Kris Delacourt, Orphan Fairytale, Jos Steen, Leo Coomans, Bob & Lou, Allon Kay, Jessica Rylan and so on.

The exhibition project’s title derives from a badge that was produced by the H&M chain store in 2007. The multinational used the UE logo without permission, replacing ‘Ultra Eczema’ with the words ‘Forward in time’.

During the exhibition in LLS 387 the Ultra Eczema archive was enlarged by weekly happenings. Ultra Eczema invited a number of national and international performers and musicians who in the last fifteen years have played an important part in its development.
In the course of its six-week run the exhibition also went through four different phases, so that ‘the unsuspecting visitor who comes when the show opens sees something completely different from the one who hangs on till closing time on 15 December’ (DT).

The first phase of the exhibition began on Saturday 3 November with fifteen edible cakes with various flyers, posters and LP covers – also edible – reproduced on the top, presented on one long table. Accompanying the cakes were thirty-three children’s drawings. Based on the UE logo, these were made by six- and seven-year-old pupils from the Academie Noord under the guidance of Ines Cox. The second phase began on Saturday 17 November and presented the new edition of Mss Meesterd, in which Tyfus published his own childhood drawings.
The next metamorphosis occurred on Saturday 24 November, when the Dutch artist Peter Fengler joined Dennis Tyfus to present ten boxes each containing ten original hand-carved records. Entitled ‘At least 60% playable’, all one hundred records, which were made partly from sweets, beads and eyes, were displayed, and when possible played. The exhibition’s final phase was the archive version. Starting on Thursday 6 December it focused on the ninth edition of Mss Meesterd along with all the UE publications that have so far appeared.

With thanks to all the artists who took part, Nadia Bijl, Martin Blank, Gregory Brems, Vaast Colson, Beau Delagaye, Andrea Kränzlin. Ludmila Kourline, Hannelore Mattheus, Ria Pacquée, Mima Schwahn, Sam Sterckx, Vincent Stroep, Sietske Van Aarde, Philippe Van Damme, Hans Wuyts, and everyone who cooked for us.

With the kind support of Cultuurantenne (Antwerp district), Duvel and Scheld’apen (vzw).

 

Openingstentoonstelling van 3 november tot 17 november

 

Tentoonstelling van 17 november tot 24 november

De videomontage toont volgende UE-avonden: Nate Young (Bar Mondial), Aaron Dilloway (Bar Mondial), Sword Heaven (Bar Mondial), Temina Kiasinjan (Scheld’apen), Eric Thielemans (Oude Stadsfeestzaal), Paul Panhuysen (Oude Stadsfeestzaal), Han Bennink (Oude Stadsfeestzaal), Scott Foust (MuHka_media), Rodger Stella (Gunther), Sven-Åke Johansson (Scheld’apen), Birds of Delay (Scheld’apen), Pain Jerk (Scheld’apen) en Design-a-wave (Scheld’apen).

 

Tentoonstelling van 24 november tot 13 december

 

Slottentoonstelling van 13 december tot en met 15 december

 

ULTRA ECZEMA-EDITIONS

UE editions exhibited in LLS 387:
ue 001 ultra eczema 1 (punk fanzine), 1997
ue 002 ultra eczema 2 (punk fanzine), 1998
ue 003 dennis tyfus: ultra eczema 03, book, 2003
ue 004 trumans water: the artishock man, 7″, 2003
ue 005 dennis tyfus: ultra eczema 05, book, 2004
ue 006 t-shirt, 2004
ue 007 lucky dragons/yacht radio, cdr, 2004
ue 008 augsburger tafel confect, cdr, 2004
ue 009 event on the 21/12/2004
ue 010 dennis tyfus/various artists: drawings and sounds kids can easily recognise book + compilation, cdr, 2005
ue 011 bob & lou: the bob & lou tapes, cdr, 2005
ue 012 feast whisperpants and penis tea flush: atp 2005, cdr, 2005
ue 013 cassis cornuta: recordings from 1974 – 1999, 2x cdr, 2005
ue 014 pylon: mielimusiikkia, cdr, 2004
ue 016 can’t butterfly collector, 7″, 2005
ue 017 buffle: bumblebee, cdr, 2005
ue 018 guam river: the new maps of hell, lp, 2005
ue 019 brian ruryk: guitar stuck in blades of fan, 3″ cdr, 2005
ue 020 bobby colombo forever/always, 7″, 2005
ue 021 felix kubin: idiotenmusik, 7″, 2005
ue 022 torturing nurse: nontacky, cdr, 2005
ue 023 pewt’r trust/pumice, cdr, 2005
ue 024 fat worm of error: untitled, 7″, 2006
ue 025 ludo mich: music from films by ludo mich, lp, 2005
ue 026 spykes and casket sinkers, lp, 2005
ue 027 doorendoorslechte yellow swans, 3″, cdr, 2005
ue 028 tomutonttu: tomutonto, lp, 2006
ue 029 lied music and boy band tax returns: s/t, lp, 2006
ue 030 wolf eyes: guillotine keys, lp ,2006
ue 031 chris corsano and paul flaherty: full bottle, lp, 2006
ue 032 edmond de deyster: selectie 01, lp, 2006
ue 033 greg kelley and alex neilson: graveside doles, lp, 2006
ue 034 enema syringe: bögens massage institute, lp, 2006
ue 035 can’t: s/t, lp, 2006
ue 036 hatred: s/t, lp, 2006
ue 037 daniel padden: the isaac storm, lp, 2006
ue 038 hans grusels krankenkabinet: another miserable day, lp, 2006
ue 039 birth refusal + cassis cornuta: untitled, lp, 2007
ue 040 burning star core: everyday world of bodies, lp, 2006
ue 041 edmond de deyster: selectie 02, lp, 2008
ue 042 hair police: blind kingdom, lp, 2007
ue 044 commissaris hjuler en mama beer: mensen die “kort staan” voor de  zelfdoding, lp, 2007
ue 045 XO4: lost signals, lp, 2007*
ue 046 dennis tyfus: 0032 (0)3 2934834, lp, 2007
ue 047 fred bervoets: reis naar een onbekend eiland, lp, 2007
ue 048 jos steen: electricity!! music for tape and turntable, lp, 2007
ue 049 eric thielemans: a snare is a bell, lp, 2007
ue 051 black t-shirt, 2007
ue 052 white t-shirt, 2007
ue 053 angst hase pfeffer nase: glistening inn, lp, 2008
ue 054 a1 poster, 2008
ue 055 a1 poster, 2008
ue 056 space cactus: 2001: a space cactus, lp, 2008
ue 057 john wiese: dramatic accessoires, lp, 2008
ue 058 dylan nyoukis/dennis tyfus: the throat is pregnant/zangstondes, lp, 2008
ue 059 menstruation sisters: should sisters suck?, lp, 2008
ue 060 various artists: de nagalm op de kopf, comp cd en krant, 2008
ue 061 luc tuymans en miroslaw balka: crazy horses, lp, 2008
ue 062 avarus: toosassa, lp, 2008
ue 063 preggy peggy and the lazy babymakers: get an ace case of the measles,  lp, 2008
ue 064 yellow beard: s/t, lp, 2009
ue 065 pulse emitter: decaying ships, lp, 2009
ue 066 wout vercammen: untitled, lp, 2009
ue 067 orphan fairytale: ladybird labyrinth, lp, 2009
ue 068 various artists: la bamba, lp, 2009
ue 069 cassis cornuta: mag ik eens even in uw broek pissen, lp, 2010
ue 070 idea fire company: beauty school, lp, 2009
ue 071 chris corsano: another dull dawn, lp, 2009
ue 072 kito mizukumi rouber: Otonaki Touge De Hagureta Kmr, lp, 2009
ue 073 glands of external secretion: meat receiving, lp, 2009
ue 074 vaast colson en dennis tyfus: “a ella le gusta la casalina (dame mas  casalina!) como le encanta la casalina”, book, 2009
ue 075 carlos giffoni en hive mind: Claustrophobic Wreck, lp, 2009
ue 076 leo coomans: basement recordings 1978 – 1982, lp, 2009
ue 077 agathocles/sissy spacek split, 7″, 2010 *
ue 079 vaast colson en dennis tyfus: buttons, 2012
ue 080 dennis tyfus: “vecchia signora che viene aggredita da un cane”, book, 20??
ue 081 noise nomads: s/t, lp, 2010
ue 082 various artists: popcorn, 2x lp, 2010
ue 083 frieder butzmann: i’m a 7″ single, 7″, 2010
ue 084 pierre elitaire: de schepper / acid in m’n oas, 7″, 2010
ue 085 floris vanhoof: time slime, lp, 2010*
ue 086 birds of delay: the cut, lp, 2010*
ue 087 evil madness: cafe cigaco, lp, 2010
ue 088 cassis cornuta: 25 jaar gebraden zwaan, lp, 2010
ue 089 george toet smits: isomopolis. ICC, lp, 2011
ue 091 bob & lou: five tracks 1991-1993, lp, 2011
ue 092 ultra eczema 092 free paper, 2010
ue 093 vom grill: relax most of your muscles, 7″, 2010
ue 094 dennis tyfus: wefex spway, book, 2010
ue 095 dennis tyfus: oude wijn in nieuwe zakken, zine, 2011
ue 096 hair stylistics: hustler power electronics convention, lp, 2011*
ue 097 reijo pami: dreaming of being a tampon, lp, 2011
ue 098 miaux: s/t, 7″, 2011
ue 099 mittland och leo: myland and lion, 7″, 2011
ue 101 gust gils: “de stem” lathe cut one sided, lp, 2012*
ue 102 marcel van maele: i hate music!!!!, lp, 2011
ue 103 vom grill flaming creatures tour, cdr, 2011
ue 105 remörk & vom grill gargles from ipanema, 10″, 2011
ue 106 various artists: fever, lp + 7″, 2011
ue 107 cassis cornuta: 26 jaar de gebraden zwaan zingt, lp, 2011
ue 108 30 seconden spacecactus/30 seconden cassis cornuta, 5″, 2012
ue 109 vom grill plezierig gestraft, 5″, 2012
ue 110 /dob 034 voor slechts seuventig % afspeelbaar, plaat 4, 2012*
ue 111 /dob 036 voor slechts seuventig % afspeelbaar, plaat 5, 2012*
ue 112 /dob 037 voor slechts seuventig % afspeelbaar, plaat 6, 2012*
ue 113 /dob 035/groepsdruk 001 voor slechts seuventig % afspeelbaar, plaat 7, 2012*
ue 114 /dob 038 voor slechts seuventig % afspeelbaar, plaat 8, 2012*
ue 115 voor slechts seuventig % afspeelbaar, plaat 9, 2012*
ue 118 kris vanderstraeten: solo, lp, 2012
ue 119 magisch theater productions: s/t lp 2012*
ue 120 sex boys: sex boy/forming, 7″, 2012
ue 122 dennis tyfus: koek koek, magazine, 2011
ue 123 anny de decker en stella lohaus, 5″, 2011
ue 124 body/head: the eyes, the mouth/night of the ocean, 7″, 2012*
ue 125 mss meesterd 1, magazine, april 2012
ue 126 mss meesterd 2, magazine, mei 2012
ue 127 mss meesterd 3, magazine, juni 2012
ue 128 mss meesterd 4, magazine, juli 2012*
ue 129 mss meesterd 5, magazine, augustus 2012*
ue 130 27 jaar de gebraden zwaan zingt, loop tape, 2012
ue 131 ninos du brasil: tupelo, 7″, 2012
ue 132 crimpers: poetry for the normal-mad, 7″, 2012
ue 133 ze barbies: live at cecil 02.01.1981 + disco, lp, 2012
ue 134 dennis tyfus & peter fengler: strijdliederen, lathe 7″, 2012
ue 135 mss meester 6, magazine, september 2012*
ue 136 mss meesterd 7, magazine, oktober 2012*
ue 137 mss meesterd 8, magazine, november 2012*
ue 138 dennis tyfus: sugar mima, 7″, 2012
ue 139 mss meesterd 9, magazine, december 2012*
ue 141 paul de vree: hippocosmos, onuitgegeven opnames, lp, 2012*
ue 149 dennis tyfus & peter fengler: voor slechts seuventig % afspeelbaar (boxset of 10 original PU records), 2012*

UE editions not out yet:
ue 100 street sign (only a proposal so far)
ue 116 carla arocha & dennis tyfus: vocal exploitations part one, flexi 7″
ue 142 gust gils: verbosoniën, lp
ue 143 joshua burkett, s/t, lp
ue 144 rodger stella: resin, lp
ue 145 orphan fairytale, 7″ (will be presented at the finissage)
ue 148 vaast colson ltd kano, 7″
ue 150 16 years ultra eczema, book

UE forgotten catalog numbers, to be used in the future
ue 090
ue 104
ue 121

UE editions impossible to be exhibited:
ue 015 radio sessions website, 2004
ue 140 stadslimiet as a space, 2012 – …
ue 078 gunther as a space, 2010 – 2012
UE editions ongoing:
ue 050 tattoo, 2007 – …

UE editions eaten:
ue 146 15 taarten, 2012

* At the time of the exhibition still available

 

Programma op de vernissage, zaterdag 3 november:

CRIMPERS

CASSIS CORNUTA

DOOMSDAY STUDENT (US)

 

Programma op zaterdag 10 november:

GOODIEPAL

VAAST COLSON

 

Programma op zaterdag 17 november:

FLORIS VANHOOF

 

Programma op zaterdag 24 november:

PETER FENGLER & DENNIS TYFUS

 

Programma op zaterdag 1 december:

ULTRA ECZEMA 50 TATTOO

MIAUX

MOEMELIEN

 

Programma op zaterdag 8 december:

CHRIS CORSANO

 

Programma op de finissage, zaterdag 15 december:

SIGTRYGGUR BERG SIGMARSSON

ORPHAN FAIRYTALE