Ruimte voor actuele kunst

Archief
LLS 387
2011

Marcel van Maele

I hate music!

21.05.2011 — 02.07.2011

[NL]

Samengesteld door Carine Lampens, Ulrike Lindmayr en Vaast Colson.
Gelijknamige editie uitgegeven door ‘ultra eczema’ (oplage: 200 exemplaren).

Marcel van Maele (1931 – 2009), auteur en beeldend kunstenaar, debuteert in 1956 met de dichtbundel ‘Soetja’.
Hij is medestichter en redactielid van ‘Labris’, het literaire tijdschrift van de zogenaamde zestigers. In 1966 krijgt hij voor de bundel ‘Zes nooduitgangen en één hartslag’ de Dirk Martensprijs en publiceert zijn romandebuut ‘Kraamanijs’. Daarop volgen talrijke dichtbundels, drie romans en toneelwerk. Zijn literair werk heeft aanvankelijk een zeer experimenteel karakter, is uitgesproken rebels, vol zwarte humor en daverend van woordgeweld. De eerder wanhopige ervaringen tijdens een werkbeurs-verblijf in Bulgarije monden uit in de uitgave van een S.O.S.-gedicht, door van Maele veelbetekenend in een fles gestopt (‘Gebottelde gedichten’, 1972). In 1973 besluit hij tot het uitgeven van een bundel op 60 exemplaren, telkens in een blok polyester verpakt: ‘Vakkundig hermetisch: 21 introverte gedichten’. Deze bundel wordt aan het publiek voorgesteld, waarna van Maele het manuscript verbrandt. In de nadagen van Provo en contestatie, van ‘het verbod om te verbieden’, verbiedt van Maele de toegang tot zijn gedichten.

Als dichter evolueert hij naar een meer open schriftuur o.a. ‘Muggen en liegen’ (1980), ‘Nu het geduld zijn hoge hoed verliest’ (1988) en ‘Rendez-vous’ (1995), door de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde bekroond met de August Beernaertprijs.

In 2001 verscheen de bloemlezing ‘Krassen in wat was’. Marcel van Maele zal tot het einde van zijn leven zijn plastisch oeuvre verder ontwikkelen. De idee van het onbereikbaar maken van teksten blijft de assemblages, environments en sculpturen in hoge mate bepalen. Het is een beeldend parcours dat stof genoeg biedt voor ongerijmde bespiegelingen, kunsthistorische bedenkingen en talloze projecties op het ‘wit’.

De presentatie van Marcel van Maele’s werk in LLS 387 vertrekt vanuit een nieuwsgierigheid naar zijn onconventionele houding als kunstenaar, naar zijn artistieke attitude en werkmethode en wil ook het performatieve karakter binnen zijn oeuvre accentueren, – aanknopingspunten voor een jonge generatie kunstenaars.

De tentoonstelling ‘I hate music!’ vertrekt vanuit drie benaderingen: In de garage-ruimte wordt ‘autonoom’ plastisch werk gepresenteerd naast archiefmateriaal, dat inzicht tracht te geven in zijn artistieke werkmethodes, die een grondige evolutie hebben ondergaan: een blijvende zoektocht van Marcel van Maele mede door het feit dat de kunstenaar na een aanslepende oogziekte en talrijke operaties in het jaar 1985 aan beide ogen blind wordt. De werken in het tuinhuis belichten dan weer een ander aspect van Marcel van Maele’s oeuvre, namelijk het in veelvoud vervaardigd/gefabriceerd gedeelte: talrijke edities, multiples en publicaties die gedurende zijn hele artistieke loopbaan een essentieel deel van zijn oeuvre vormen.

Met de marathonlezing tijdens de opening op 21 mei tussen 18 en 23u30 – één doorlopende estafette -, waaraan een 60-tal persoonlijkheden uit de beeldende en literaire kunstwereld hebben deelgenomen, lag de focus op Marcel van Maele’s literair werk en werd het performatieve karakter ervan geëvoceerd.

Volgorde van lezers: Benjamin Verdonck,Vaast Colson, Guillaume Bijl, Gerard Herman, Lieve Lambrecht, Johan Pas, Lucienne Stassaert, Roger Nupie, Gerd Segers, Wout Vercammen, Annmarie Sauer, Ulrike Lindmayr, Bert Lezy, Wim Van Mulders, René Franken, Anny Dedecker, Jan Matthé en Sis Matthé, Eric Antonis, Ria Pacquée, Leo Copers, Jo Van Cauwenberghe, Ulrike Lindmayr, Vaast Colson, Philippe Van Damme, Andy Fierens, Peter Holvoet-Hanssen, Ernest Van Buynder, Rufus Michielsen, Ludo Mich, Annie Gentils, Jef Meert, Katrien Laenen, Rolf Quaghebeur, Bruno Sluydts, Jean Em. Driessens, Stéphane Schraenen met Dennis Tyfus en Carla Arocha, Sonja Roggen, Bart De Baere, Emile Vanlommel, Stella Lohaus, Daisy Roman, Kris Vanhemelrijck, Anne-Mie Van Kerckhoven, Frank Decerf, Dirk Maeyens, Adriaan Raemdonck, Eddy Ausloos, Frans Neels, Bobb Bern, Bert Ghysels, Tone Pauwels, Vera Beerten, Michaël Vandebril, Marc Ruyters, Leon Lemahieu, Maarten Inghels, Simon Van Buyten, Lieven Segers, Kris Kenis, Guy Rombouts en Colette Vervoort, Guy Rombouts, Carine Lampens.

Editie Marcel van Maele: ‘I hate music!!!!!!!!!’
uitgave: ultra eczema 102 vinylplaat, gelimiteerde editie in een oplage van 200 ex. onuitgegeven klankfragmenten uit het archief MvM (‘De pantoffelheld’, live ‘Nacht van de Poëzie’, Utrecht, 1987; ‘Dialoog’, testlezing,1999; ‘Keerpunt’, opname 1994 en ‘Dagboekfragmenten’, 1998) prijs: 20 euro te verkrijgen bij LLS 387, De Zwarte Panter (Hoogstraat 70-72, 2000 A’pen, 03-233 13 45) of via Dennis Tyfus (ultraeczema@hotmail.com)

Met dank aan Martin Blank, Nadia Bijl, Wim Catrysse, Jef Cuypers, Vaast Colson, Yirka De Brucker, Richard Duyck, Filip Gillisen, Gerard Herman, Carine Lampens, Hannelore Mattheus, Tin Jacobs, Ria Pacquée, Hilde Pauwels, Joris Ribbens, Mima Schwahn, Dennis Tyfus, Sietske Van Aarde, Adriaan Raemdonck, Hans Wuyts en alle deelnemers aan de marathonlezing.

Met steun van de Stad Antwerpen en van Duvel Moortgat n.v.

 

[EN]

Exhibition curated by Carine Lampens, Ulrike Lindmayr and Vaast Colson.
Edition of the same title published by ‘ultra eczema’ (200 copies) Marcel van Maele (1931-2009).

Writer and visual artist, made his début in 1956 with a collection of poems entitled “Soetja”. He was a co-founder and editorial member of Labris, the literary journal of the Zestigers or ‘Sixties Group’. In 1966 his collection “Zes nooduitgangen en één hartslag” won the Dirk Martens prize and his first novel “Kraamanijs” was published. This was followed by numerous collections of poetry, three novels, and works for the theatre. His early literary work had a very experimental character. Distinctly rebellious and darkly humorous, it resounds with forceful language.

Van Maele’s rather grim experiences during a bursary-supported stay in Bulgaria resulted in the publication of an S.O.S. poem, which, significantly, he put in a bottle (“Gebottelde gedichten”, 1972). In 1973 he decided to publish a collection in 60 copies, each packed in a block of polystyrene, called “Vakkundig hermetisch: 21 introverte gedichten”. After the public presentation of the collection van Maele burned the manuscript. In the aftermath of Provo and protest, of ‘the ban on banning’, van Maele banned access to his poems.

His poetry evolved into a more open style, with works such as “Muggen en liegen” (1980), “Nu het geduld zijn hoge hoed verliest” (1988) and “Rendez-vous” (1995), for which the Royal Academy of Dutch Language and Literature awarded him the August Beernaert Prize. In 2001 the anthology “Krassen in wat was” appeared. To the end of his life Marcel van Maele continued to develop his three-dimensional oeuvre. The idea of making texts invisible and inaccessible largely informs his assemblages, environments and sculptures. It is a visual journey that offers plenty of material for absurd reflections, art-historical considerations, and numerous speculative projections on the ‘white’.

The starting point for the presentation of Van Maele’s work in LLS 387 is a curiosity about his unconventional stance as an artist and his artistic approach and practice. The performative character in his work is also underlined – points of departure for a young generation of artists.

The “I Hate Music!” exhibition takes a threefold approach. In the garage space, stand-alone sculpture is presented next to archival material that seeks to give insight into his artistic methodology. This underwent a profound evolution, a continuous quest by Marcel van Maele, not least because in 1985, after a protracted eye disease and numerous operations, he became completely blind.

The garden house highlights another aspect of Marcel van Maele’s oeuvre, the works that were produced or fabricated as more-than-one-offs, the many editions, multiples and publications that formed an essential part of his work throughout his artistic career.

The marathon reading at the opening on 2nd of may between 6 en 11.30 p.m. – one continuous relay in which some 60 figures from the literary and visual arts world participated – put the focus on Marcel van Maele’s literary work and evoked its performative character.

Readers in order of appearance: Benjamin Verdonck,Vaast Colson, Guillaume Bijl, Gerard Herman, Lieve Lambrecht, Johan Pas, Lucienne Stassaert, Roger Nupie, Gerd Segers, Wout Vercammen, Annmarie Sauer, Ulrike Lindmayr, Bert Lezy, Wim Van Mulders, René Franken, Anny Dedecker, Jan Matthé en Sis Matthé, Eric Antonis, Ria Pacquée, Leo Copers, Jo Van Cauwenberghe, Ulrike Lindmayr, Vaast Colson, Philippe Van Damme, Andy Fierens, Peter Holvoet-Hanssen, Ernest Van Buynder, Rufus Michielsen, Ludo Mich, Annie Gentils, Jef Meert, Katrien Laenen, Rolf Quaghebeur, Bruno Sluydts, Jean Em. Driessens, Stéphane Schraenen, Sonja Roggen, Bart De Baere, Emile Vanlommel, Stella Lohaus, Daisy Roman, Kris Vanhemelrijck, Anne-Mie Van Kerckhoven, Frank Decerf, Dirk Maeyens, Adriaan Raemdonck, Eddy Ausloos, Frans Neels, Bobb Bern, Bert Ghysels, Tone Pauwels, Vera Beerten, Michaël Vandebril, Marc Ruyters, Leon Lemahieu, Maarten Inghels, Simon Van Buyten, Lieven Segers, Kris Kenis, Guy Rombouts en Colette Vervoort, Guy Rombouts, Carine Lampens.

With thanks to Martin Blank, Nadia Bijl, Wim Catrysse, Jef Cuypers, Vaast Colson, Yirka De Brucker, Richard Duyck, Filip Gillisen, Gerard Herman, Carine Lampens, Hannelore Mattheus, Tin Jacobs, Ria Pacquée, Hilde Pauwels, Joris Ribbens, Mima Schwahn, Dennis Tyfus, Sietske Van Aarde, Adriaan Raemdonck, Hans Wuyts en alle deelnemers aan de marathonlezing.

With the support of the City of Antwerp and Duvel Moortgat n.v.