Ruimte voor actuele kunst

Archief
LLS Paleis
2018

Oier Etxeberria, Pep Vidal, Oriol Vilanova

AMBRAS

20.05.2018 — 01.07.2018

[NL]

De stad Antwerpen viert de barokperiode en Rubens. Daar een groot deel van de kunststroming zich politiek en geografisch afspeelt tegen de achtergrond van de godsdienstoorlogen (80-jarige en 30-jarige oorlog) en de Spaanse bezetting van Antwerpen, is dit een aanleiding om drie “Spaanse” hedendaagse kunstenaars te tonen: Oier Etxeberria, Pep Vidal en Oriol Vilanova. De historische achtergrond van Rubens en zijn oeuvre zijn het vertrekpunt. Het Antwerps woord “ambras” (ruzie / conflict) is etymologisch afgeleid van Amberes (de naam voor Antwerpen in het Spaans) en gaat terug op deze periode van Spaanse heerschappij.

De drie kunstenaars hebben ieder een nieuwe editie gemaakt van het LLS Paleis DAGBLAD.

Pep Vidal (Rubí/Barcelona, 1980) leeft en werkt in Amsterdam. Hij werkt met infinitesimalen – heel kleine – veranderingen die steeds en overal aanwezig zijn. De keten van infinitesimale veranderingen is oneindig en chaotisch.

Vidal benadert de tentoonstellingsruimte als een meerlagig spiraalvormig systeem, dat de bezoeker laag na laag kan afpellen door van ruimte naar ruimte (werk naar werk) te gaan. Deze beweging zit o.a. vervat in zijn tekeningen, waar de pijlen vectoren voorstellen. Pep Vidal, die een achtergrond heeft als wiskundige, past dit gedeeltelijk toe in het tonen van hoe mogelijkheden als een herhaling van fenomenen uit het verleden kunnen gezien worden met minimale verschillen. De idee van lagen is een centraal gegeven in Pep Vidals werk voor “AMBRAS”.

Het project “Collapse” (samenvallen) (2018) begon in april 2018, toen hij in Amsterdam op straat een weggeworpen kerstboom vond. Na op zoek te zijn gegaan naar de oorsprong van deze specifieke boom, ondernam Vidal een reis naar Zweden met als doel de boom terug naar huis te brengen.

In relatie met dit werk maakte Vidal ook het schilderij “Rolling Painting #1” (2018). Tijdens zijn bezoek aan het Rubenshuis, trof het hem hoe de bomen in de tuin gesnoeid waren. Ze waren als het ware gereduceerd tot 2-dimensionale planten. Met behulp van de gevonden kerstboom maakte Vidal hiervan een cilindervormig schilderij. De oorspronkelijke plastieken pot met nog enkele naalden en een steen gevonden op de plaats van het planten staan in de buurt als gerelateerd materiaal.

“Suau” (2018) betekent “zacht” in het Catalaans. Dit beschrijft het karakter zowel van de interventie van Vidal in de ruimte als van het werk zelf. Op maat gemaakt van een tegel van de expositieruimte van LLS Paleis (30 x 30 cm), groeit deze balkvormige toren recht uit de vloer en integreert op een natuurlijke wijze in de omgeving. Het werk bestaat uit 1750 blinddrukken op karton op elkaar gestapeld. Voor LLS Paleis maakte hij een editie van 50 gesigneerde en genummerde “Suau” kaarten.

Pep Vidal heeft in het verleden reeds deelgenomen aan tentoonstellingen in het Abrons Arts Center in New York, in het Museu Nacional d’Art de Catalunya MNAC (Barcelona), CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux (Bordeaux), Fundació Joan Miró (Barcelona). Zijn werk wordt vertegenwoordigd door LMNO Gallery in Brussel.

Oier Etxeberria (Azpeitia, 1974) is beeldend kunstenaar en muzikant. Zijn oeuvre vertrekt vanuit een archeologisch perspectief – steeds in relatie tot een tijdskader van politieke, theologische en culturele betekenis en hun wijze om de wereld te ordenen. Daardoor is anachronisme een weerkerend aspect in zijn werk – zowel sculptuur, collage, fotografie, tekst en geluidswerk – dat met een zogenaamde zekerheid uit het verleden ons heden destabiliseert door het een nieuwe plaats te geven.

Voor de tentoonstelling “AMBRAS” vertrok Etxeberria van wat de essentie van het denken tijdens de barokperiode zou kunnen zijn en hoe dit zich uitte in de kunst. De rechte lijn van weleer is in de barokperiode van vele verdraaiingen en curves voorzien. Het emotionele en de lichamelijke uitdrukking van pijn en gevoelens treden op de voorgrond.

In de sculptuur integreert hij deze verschillende aspecten: Papegaaien komen voor in zijn werk in de vorm van keramische bekken, zij parodiëren taal; het scheepstouw verbindt plafond en vloer; de zeefdrukken zijn een hommage aan de muzikant Tielman Susato.

Oier Etxeberria heeft een tekst geschreven die tentoongesteld wordt en die over verschillende aspecten van de barokperiode gaat. Deze posters kunnen vrij meegenomen worden.

Tentoonstellingen van Oier Etxeberria (selectie): The Beast and the Sovereign (Kunstverein Stuttgart, 2016 / Macba, Barcelona, 2015), Pure Data (Hamar, San Sebastián Cathedral basement, 2013) en La lana (Centro Montehermoso Kulturunea, Vitoria-Gasteiz, 2011).

Oriol Vilanova (Manresa, 1980) leeft in Brussel. Rommelmarkten zijn Vilanova’s favoriete onderzoeksterrein. Van daaruit heeft hij een collectie postkaarten verzameld, die de “denkmachine” vormen die voor zijn toneelstukken, installaties en performances de conceptuele basis is.

Vilanova toont in “AMBRAS” drie werken: Pieter Paul (2018), Furia española (2018) en Old Masters (2017 – ongoing).

“Pieter Paul” is een miniatuurweergave van het zogenaamde bed van Rubens in het Rubens huis: Het relateert aan theater, een poppenhuis, een relikwie of een stille muziekdoos. Op een theatrale en speelse wijze zet het werk van Oriol Vilanova aan tot nadenken over instituten die gelijkenissen vertonen met attractiehuizen.

Het werk “Old Masters” toont een werkmansjas vol postkaarten met reproducties van schilderijen van Rubens. Een ambitieuze retrospectieve!

“Furia española” gaat terug op het historische moment in de 16de eeuw en de val van Antwerpen. Het werk is in het sanitair opgesteld, met als doel een (over)veilige locatie te kunnen zijn als de Spanjaarden beslissen nog eens terug te komen.

Oriol Vilanova heeft solo tentoonstellingen gehad in Fundació Antoni Tàpies in Barcelona (2017), CA2M in Madrid (2017) en M-Museum in Leuven (2016).

[EN]

The city of Antwerp celebrates the Baroque period and Rubens. Rubens as a source of inspiration. Politically and geographically the armed conflict between catholic and protestant religion dominated this time frame. In Antwerp, specifically, the Spanish occupied the city, the port, the area. In Antwerp dialect the word for “conflict / a fight” is AMBRAS, it is etymologically drawn from the Spanish word for Antwerp, i.e. Amberes. To commemorate this period, LLS Paleis exhibits three “Spanish” contemporary artists: Oier Etxeberria, Pep Vidal and Oriol Vilanova. Rubens and the historic background of his life, will be their starting point.

The 3 artists made each a new edition of the LLS Paleis DAGBLAD.

Pep Vidal (Rubí/Barcelona,1980), lives and works in Amsterdam. He works with infinitesimal changes – changes really small – that are constantly always everywhere. The chain of infinitesimal changes is infinite and chaotic.

In Vidal’s eyes the exhibition space appears as a many-layers spiral system, which the visitor might peal through moving from room to room and interacting with an environment. This movement is captured in his drawings, where the arrows become vectors. As a combination of Pep Vidal’s knowledge as a scientist with possibilities of things in past or future, his works might be taken as repetition, where some details are slightly different, but some parts might be completely copied.

The idea of layers is a central point for Pep Vidal’s work at “AMBRAS”. The project “Collapse” (2018) started in April 2018, when he found a thrown away Christmas tree on the streets of Amsterdam. After researching the tree’s origins, Pep Vidal started a trip to Sweden in an aim to bring it back home. In relation to this work, Pep Vidal also created the work “Rolling painting #1” (2018). This idea started from visiting the Rubens house garden, where he saw specific trees, which were trimmed as if they were 2-dimensional. As a response to this phenomenon he created a roll painting.

“Suau” (2018) is “soft” in Catalan language, which precisely describes the character of intervention of this work in the space or within the work itself. Made in a size of tile of LLS Paleis (30 x 30 cm), it gently grows straight from the floor and naturally integrates in the environment. The work itself consists of 1750 layers of paper, which overlap and integrate into each other by the word suau printed on every page with a blind press method. This, almost invisible, interaction gives a spectator another perspective on the concept of layers. For LLS Paleis, Vidal made an edition of 50 signed and numbered “Suau” cards.

Pep Vidal exhibited before at the Abrons Arts Center in New York, in Museu Nacional d’Art de Catalunya MNAC (Barcelona),CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux (Bordeaux), Fundació Joan Miró (Barcelona). His work is represented by LMNO Gallery in Brussels.

Oier Etxeberria (Azpeitia, 1974) is a visual artist and musician working in an archeological sense – always in relation to a framework of political, theological and cultural meaning and their mode of ordering reality. Anachronism is thus a recurrent tool in his works – sculpture, collage, photography, texts and sound pieces – that put into question a truth from the past that in its new placing destabilizes our present.

For “AMBRAS” he started from the essence of the Baroque period, from its complicity of thinking and the appearance. For Etxeberria, it appears in thousands of curving and broken strains, with which he filled the exhibition space.

In his installation “Chamber”, the artist involves plaited relief of the robe which goes from above and twisting into a loop on the floor after passing through a sacred space of the base. Ceramic sculptures on top were made in a shape of beaks, which also bring us to the one of the central topics of Etxeberria’s practice – communication.

Continuing to work on it, the artist made a triptych “For Tielman Susato” dedicated to the famous Flemish composer, who published Antwerps Liedboek in 16th century. The work is based on the idea of music staves and involves Basque syllables in between.

His narrative Oier Etxeberria finalized by the work “The length, width and depth of Hell”, where through a test medium, he exercises in his understanding of some Jesuitical aportations to the Baroque period. Structured in its form, the text shows the complicity of historical events and their relations within each other. These posters can be taken for free during the period of the exhibition.

Selected exhibitions of Oier Etxeberria include The Beast and the Sovereign (Kunstverein Stuttgart 2016 / Macba, Barcelona, 2015), Pure Data (Hamar, and San Sebastián Cathedral basement, 2013) and La lana (Centro Montehermoso Kulturunea, Vitoria-Gasteiz, 2011).

Oriol Vilanova (Manresa, 1980) lives in Brussels. By rummaging through flea markets, his favourite places for research, he has built up a collection of postcards to create a “thinking machine” that provides the conceptual foundations for his plays, installations and performances.

Vilanova exhibits in “AMBRAS” three works: Pieter Paul (2018), Furia española (2018) and Old Masters (2017 – ongoing). “Pieter-Paul” (2018) appears as a miniature of the bed from the Rubens house: something between a miniature theatre, a doll’s house, a reliquary or a silent musical box. In this theatrical and playful manner Oriol Vilanova reflects upon the tendency of institutions turning into attractions.

His narrative continues with “Old Masters”, a work jacket with a pocket full of postcards with Rubens reproductions. An ambitious retrospective!

“Furia española”, relates to the historical event known as the Sack of Antwerp. The work is installed in the toilet, with the aim to build a safe place with over-protection, in case the Spanish decide to come back.

Oriol Vilanova has had solo exhibitions at Fundació Antoni Tàpies in Barcelona (2017); CA2M in Madrid (2017) and M Museum in Leuven (2016).

Anna Zhironkina

 

With the support of the Flemish community and the city of Antwerp.
Sponsored by Duvel Moortgat and Sampa Tea.

With thanks to the participating artists and Gilles Baeyens, Nadia Bijl, Dora Brams, Liska Brams, Kris Cuylits, Bram Denkens, Oscar Hugal, Borbala Kormos, Rufus Michielsen, Kathy Moyson, Ria Pacquée, Bence Rohanszky, Femke Segers, Vincent Stroep, Jivan van der Ende, Hans Wuyts, Anna Zhironkina and Mister Copy Antwerpen- All Printing Services