Ruimte voor actuele kunst

Archief
LLS 387
2007

Rond punt

Over verkeersrotondes als context voor kunst

06.12.2007 — 01.03.2008

In 2005 werd door de kunstcel van de Vlaamse Bouwmeester een opdracht uitgeschreven aan acht beeldende kunstenaars uit binnen- en buitenland, met de vraag een voorstel te formuleren voor een kunstwerk op een verkeersrotonde. De toenmalige artistiek adviseurs, Piet Coessens en Ulrike Lindmayr, lieten de kunstenaars daarbij de keuze zich op een welbepaalde, bestaande rotonde (en op een toekomstige realisatie van hun voorstel) te richten, dan wel de opdracht eerder als een vrije, theoretische oefening op te vatten. Vermits de rotonde de voorbije decennia generator is gebleken van problematische vormen van kunst in de publieke ruimte, meenden zij dat de visie van een internationale selectie kunstenaars de reflectie op deze materie zou kunnen aanzwengelen.

De voorstellen van Francis Alÿs, John Bock, Lili Dujourie, Jimmie Durham, Jef Geys, Ilya en Emilia Kabakov, Manfred Pernice en Ettore Spalletti vormen de basis voor het eerste nummer van de reeks Cahiers, waarin de kunstcel van de Vlaamse Bouwmeester aspecten van beeldende kunst in de openbare ruimte wil belichten vanuit een zo breed mogelijke – algemeen maatschappelijke en culturele – invalshoek.

De ontwerpen zijn tevens te zien in LLS 387. De tentoonstelling werd gerealiseerd door LLS 387 in samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester.

De tentoonstelling werd ingeleid door Kasper König, curator van Skulptur Projekte Münster.

HET BOEK
Cahier # 1 Rond punt. Over verkeersrotondes als context voor kunst
Een uitgave van de Vlaamse Bouwmeester en uitgeverij Mercatorfonds
Paperback, 128 p., geïll., Nederlandse en Engelse versie Isbn 978 90 6153 802 8 (NL)
Concept en samenstelling: Kunstcel van de Vlaamse Bouwmeester
Ontwerpen van Francis Alÿs, John Bock, Lili Dujourie, Jimmie Durham, Jef Geys, Ilya en Emilia Kabakov, Manfred Pernice en Ettore Spalletti
Met een beeldessay van Niels Donckers en teksten van Guy Châtel & Kris Coremans, Lieven De Cauter en Marcel Smets

Met dank aan: alle deelnemende kunstenaars en Guillaume Bijl, Piet Coessens, Inge Godelaine, Katrien Laenen, Rufus Michielsen, Ria Pacqueé, Rolf Quaghebeur, Catherine Robberechts, Morad Saïdi, Bea Swaegers, Rinus Van de Velde en De Witte Zaal.