Ruimte voor actuele kunst

Archief
LLS Paleis
2019

Wilfried Huet

HOW TO LEARN HINDI

17.02.2019 — 24.02.2019

A remake of his original installation from 1990

During the finissage, the installation will be operatically destroyed by an exquisite demolition team consisting of Gerard Herman, Chris Straetling, and Wilfried Huet.

Opening 17.02.2019 15-18h
Conversation / gesprek Philippe Van Cauteren & Wilfried Huet 16h

Exhibition / tentoonstelling 17.02.2019 – 24.02.2019

Finissage 24.02.2019 14-18h, performance 16h

Exceptionally open every day / uitzonderlijk elke dag geopend 14-18h

 

[NL]

Van zondag 17 tot en met zondag 24 februari zal LLS Paleis uitzonderlijk alle dagen geopend zijn om het werk te tonen van Wilfried Huet.

De titel van de tentoongestelde installatie is HOW TO LEARN HINDI. Dit omvangrijk werk stoelt op het pocket-taalgidsje getiteld “Cambridge Self Hindi Teacher, A Straight & Scientific Ways to Learn Hindi” dat Huet decenia geleden kocht in een boekenwinkel op Connaught Place in New Dehli (India). Deze taalgids is voor Huet een unieke publicatie omdat er volgens hem een emotioneel en haast grenzeloos enthousiasme uit spreekt (vb. “door het leren van het Hindi zal er zich een schitterende, onbekende wereld voor u openen”). Dit boekje werd gereproduceerd in het DAGBLAD Nr. 5.

De installatie bestaat uit 33 (a rato van het aantal gepubliceerde nummers van het kunstenaarstijdschrift GAGARIN) opstaande kegelvormen van ca 300 cm hoog. Deze is geïnspireerd op het hoofdstuk “PART THREE – Bricks and Flowers for Beans – Fourteenth Lesson – Some Parts of the body”.

Dit werk is een remake van een grote installatie die Huet in 1990 maakte voor zijn toenmalige tentoonstelling in de Carine Campo Gallery in Antwerpen. Het werk is sindsdien verdwenen. Hoofdreden om Huet in LLS Paleis uit te nodigen om deze installatie, die over taal en communicatie gaat, opnieuw te maken is omdat ze voor hem ook onder meer “een stepstone is naar het concept van de latere GAGARIN-reeks (2000 – 2016).” Op zondag 24 februari / 16u00 eindigt de tentoonstelling en wordt de installatie HOW TO LEARN HINDI herschreven door het deskundige demolition team Gerard Herman, Chris Straetling en Wilfried Huet.

Wilfried Huet (°1940, Antwerpen), is beeldend kunstenaar en in die hoedanigheid onder meer initiatiefnemer en uitgever van het internationale kunstenaarstijdschrift GAGARIN the Artists in their Own Words dat de eerste decade(s) van deze eeuw documenteert in kunstenaarsteksten. Werken van Wilfried Huet bevinden zich o.a. in het MuZee in Oostende, het MuHKA in Antwerpen en in het Neues Museum Weserburg in Bremen (DE). Van 1981 tot 1991 organiseerde Wilfried Huet onder meer het onafhankelijke kunstenaarsinitiatief GA in Waasmunster. In 1986 organiseerde hij, met de kunstenaars Leo Copers, Michel François, Angel Vergara, Guillaume Bijl & Ria Pacquée de tentoonstelling “Iniatitief d’Amis” in de Vooruit in Gent. Met de kunstenaars Paul De Vylder, Luc Deleu, Walter Van Rooy en Guy Rombouts creëerde hij in 1980, op papier, het tegendraadse kunstenaarsinitiatief “Synapsis” dat, enkele jaren voor het huidige MuHKA, de gebouwen aan de Leuvenstraat in Antwerpen diende in te palmen.

Zie ook: www.gagarin.be

Met dank aan Dora Brams, Kris Cuylits, Bram Denkens, Gerard Herman, Aubin Huet, Oscar Hugal, Marilou van Lierop, Rufus Michielsen, Guy Rombouts/AZART, Chris Straetling en All Printing Services Antwerpen.
Met de steun van de Vlaamse overheid, gesponsord door Duvel Moortgat en Sampa Tea Company.

 

[EN]

In order to show Wilfried Huet’s work, LLS Paleis will exceptionally be open every day from Sunday 17 until Sunday 24 February.

The title of the installation is HOW TO LEARN HINDI. This voluminous work is based on the phrase book Cambridge Self Hindi Teacher, A Straight & Scientific Way to Learn Hindi, bought decades ago by Huet in a bookshop on Connaught Place in New Delhi, India. According to Huet, this phrase book is a unique publication for its emotional and nearly boundless enthusiasm (e.g. “by learning Hindi, a splendid, unknown world will open to you”). The book has been reproduced in DAGBLAD no. 5.

The installation consists of 33* three-metre-high upright cones based on the chapter “PART THREE – Bricks and Flowers for Beans – Fourteenth Lesson – Some Parts of the Body”. [*According to the number of published issues of Huet’s artist magazine GAGARIN.]

The work is a remake of a large installation made by Huet in 1990 for his exhibition at Carine Campo Gallery in Antwerp. It had disappeared since. The main reason for inviting Huet to re-create this language- and communication-related installation at LLS Paleis is the fact that it was “a stepping-stone towards the concept of the GAGARIN series (2000–2016)”.

At 4pm on Sunday 24 February the exhibition will end, and the installation will be rewritten by Huet with expert demolition assistance from Gerard Herman and Chris Straetling.

Wilfried Huet (˚1940, Antwerp) is a visual artist and, in that capacity, acts as the initiator and publisher of the global artist magazine GAGARIN the Artists in their Own Words, which documented this century’s first decades of artists’ texts. Works by Huet can be found at MuZee in Ostend, at M HKA in Antwerp, and at Neues Museum Weserburg in Bremen, among other places. From 1981 until 1991, Huet masterminded the independent artists’ enterprise GA in Waasmunster. In 1986, he organised the exhibition Initiatief d’Amis at Vooruit in Ghent, together with artists Leo Copers, Michel François, Angel Vergara, Guillaume Bijl, and Ria Pacquée. In 1980, together with artists Paul De Vylder, Luc Deleu, Walter Van Rooy, and Guy Rombouts, he created Synapsis – the recalcitrant artists’ enterprise which was supposed to seize the Leuvenstraat buildings in which a couple of years later M HKA was installed.

See also: www.gagarin.be

With thanks to Dora Brams, Kris Cuylits, Bram Denkens, Gerard Herman, Aubin Huet, Oscar Hugal, Marilou van Lierop, Rufus Michielsen, Guy Rombouts/AZART, Chris Straetling and All Printing Services Antwerpen.
With the support of the Flemish government, sponsored by Duvel Moortgat and Sampa Tea Company.