Ruimte voor actuele kunst

Archief
LLS 387
2009

Wim Catrysse

Dusking

10.09.2009 — 14.11.2009

De tentoonstelling presenteert een nieuwe video-installatie met als titel ‘Dusking’ van de Belgische kunstenaar Wim Catrysse (° 1973).

Sinds de jaren negentig onderzoekt de kunstenaar in zijn video-installaties – vertrekkend vanuit een architecturale of topografische structuur – mogelijke beeldconstructies en vertaalt dit onderzoek naar cinematografische structuren. Daarbij spelen het blootstellen aan en het in balans houden van elementaire krachten een belangrijke rol.

Wim Catrysse bouwt met ‘Dusking’ voort op ‘Backdrop’ van 2007 dat een jaar geleden gepresenteerd werd in het Muhka. In ‘Backdrop’ werden er opnames gemaakt vanuit een directe verhouding ten aanzien van de realiteit – met name het landschap van Alaska -, ‘Dusking’ daarentegen vertrekt vanuit een artificieel landschap, gerealiseerd in zijn studio. Bij ‘Dusking’ is het niet de camera die haar positie ten aanzien van het landschap inneemt, maar juist andersom, het landschap wordt voor elke camerashot opnieuw geconstrueerd. Beide werken staan dus niet alleen wat de werkwijze betreft haaks op elkaar, ook inhoudelijk verschuift de invalshoek. De vertaling van een reëel landschap naar een cinematografische structuur staat tegenover de vertaling van een volledig fictief landschap naar een realiteit die enkel binnen een cinematografische structuur bestaat.
‘Dusking’ is onder andere geïnspireerd op sciencefictionlandschappen zoals deze bijvoorbeeld te vinden zijn in de film ‘Alien’. Wat daar een paar seconden in een ‘establishing shot’ in beeld gebracht wordt vormt hier een continuïteit die haar complexiteit haalt uit het feit dat de installatie drie projecties toont waarbij de beelden per minuut ritmisch verspringen. Een continuïteit die trouwens ook door de titel van het werk geïnsinueerd wordt. Wat in de natuur maar enkele seconden duurt, het blauwe licht tijdens het vallen van de nacht (dusking), blijft in dit landschap status quo.

Zoals in vroegere video-installaties van Wim Catrysse confronteert hij door de geënsceneerde intrige de toeschouwer met de vraag wat nu eigenlijk in beeld wordt gebracht, en dit omdat de camera ons in een intiem ‘maken’ van de mise en scène betrekt.

Het project is mogelijk gemaakt door de ondersteuning van vidisquare.

De eerder in het Engels gepubliceerde teksten over Wim Catrysses werk – geschreven door Jon Thompson en Anselm Franke – werden ter gelegenheid van de tentoonstelling in het Nederlands vertaald. Dit met de ondersteuning van de Vlaamse Gemeenschap.

– Jon Thompson NL ‘De autonymist’EN ‘The Autonymist’

– Anselm Franke NL ‘Vertigo of het ontstaan van de wereld’EN ‘Vertigo or the Origins of the World’

Met dank aan Wim Catrysse, Nadia Bijl, Martin Blank, Yirka De Brucker, Vanessa Evrard, Tin Jacobs, Sacha Kourline, Katrien Laenen, Alan Quireyns, Morad Saïdi, Sietske Van Aarde, Wouter Van den Halle, Jan Van Look, Lu Van Orshoven en Pascal Willekens.