Ruimte voor actuele kunst

Publicatie

Opus 1. The Artist’s Beginnings, 2015

Publicatie
Redactie: Koen Brams, Ulrike Lindmayr en Dirk Pültau
Auteurs: Ernst van Alphen, Koen Brams, Antje von Graevenitz, Steven Jacobs, Matt Mullican, Christian Nagel, Herman Paul, Hermann Pitz, Dirk Pültau, Joëlle Tuerlinckx en Marc-Joachim Wasmer
Uitgegeven door Roma Publications, Amsterdam
Roma Publication 252
ISBN 9789491843457
208 p (kleur en z/w afbeeldingen)
20 x 25 cm
Prijs: €24) / voor Sympathisanten €20
De publicatie werd verkozen tot één van ‘De Best Verzorgde Boeken 2015’

BESTELLEN

[NL]

Om vat te krijgen op het oeuvre van een kunstenaar speuren we doorgaans naar de ‘beslissende momenten’ – de keerpunten, de breuken, het laatste werk… Eén ‘sleutelmoment’ lijkt daarbij welhaast het ultieme begrip van het oeuvre te beloven: het begin of Opus 1. Van het ‘eerste’ werk denken we graag dat het de kiem bevat van alles wat erop volgt, dat alles eruit kan worden gedistilleerd en ermee kan worden verklaard. Maar het begin vormt ook het meest raadselachtige en moeilijkst te doorgronden moment. Het is niet toevallig dat de aanvang van het oeuvre of het kunstenaarschap wordt omgeven met tal van mythes en mystificaties.

Het oeuvre en het Opus 1, zo blijkt telkens weer in dit boek, zijn ‘constructies’. Wat men ook als het oeuvre beschouwt, en welk Opus 1 men ook aanwijst, die keuzes zijn altijd gebaseerd op een reeds vooraf bepaald en welomschreven beeld van de productie van de kunstenaar.
De publicatie werd verkozen tot één van ‘De Best Verzorgde Boeken 2015’.
Meer info bestverzorgdeboeken.nl

[EN]

Whenever we set out to tackle an artist’s oeuvre we generally try to trace the ‘decisive moments’ – the turning points, the interruptions, the final work… There is one ‘key moment’, however, that seems virtually to guarantee the ultimate understanding of the oeuvre – its beginning, its Opus 1. We like to think that in that ‘first’ work lies the germ of everything that follows, that everything can be distilled from it and explained by it. But that beginning is also the most enigmatic and difficult moment to decipher. It is not without some justification that the inception of the oeuvre or artistic activity is surrounded by myth and mystification.

As will appear time and time again in this book, the oeuvre and the Opus 1 are ‘constructions’. Whatever one regards as the oeuvre and whichever Opus 1 is pointed out, those choices are always based on a predetermined and well-defined image of the artist’s production.
The publication is appointed one of ‘The Best Dutch and Flemish Book Designs 2015’.
More info bestverzorgdeboeken.nl