Ruimte voor actuele kunst

Publicatie

Ria Pacquée: Color Walks, 2010

Een publicatie met een tekst van Michael Taussig (‘In the Desert with Ria Pacquée’) en dagboeknotities van Ria Pacquée
Hardcover (26,5 x 20,5 cm + 39 p. + ill., Engels)
Oplage: 1000 exemplaren
Uitgegeven door Ria Pacquée met de steun van de Cera Foundation, 2008
ISBN 9789090238203
Prijs: € 12

BESTELLEN

Coördinatie: LLS 387
Vormgeving: Jean-Jacques Stiefenhofer
Vertalingen: Andrew Webb

Naar aanleiding van het boek Color Walks, gepubliceerd door de Cera-holding,werd in 2010 de gelijknamige tentoonstelling in LLS 387 gehouden als resultaat van een drie jaar durend artistiek onderzoek door de Belgische kunstenares Ria Pacquée (°1954).
In het project, Color Walks, heeft de kunstenares haar tochten laten leiden door kleur: kleur als poëtische uitdrukkingskracht voor het leven en de dood en de daarmee verbonden culturele en religieuze connotaties, maar ook – het zou anders niet van de hand van Ria Pacquée kunnen zijn – kleur als uitdrukkingsvorm van een sociaal maatschappelijke conditie: “If you want to find a job, you have to de-color.”