Ruimte voor actuele kunst

Publicatie

Vedran Kopljar: Plicht en Toewijding, 2016

afmetingen: A4
pagina’s: 128
oplage: 60 exemplaren + 12 exemplaren met de hand vervaardigd (genummerd en gesigneerd) + 3 AP’s
prijs: € 20 / voor Sympathisanten LLS: € 15
prijs met de hand vervaardigde editie: € 145 incl. BTW / voor Sympathisanten LLS: € 115

BESTELLEN

In 2010 werd er op het kruispunt Zwaantjes in Hoboken een fotografisch document
gemaakt van een muur. Daarop was een graffiti aangebracht met het opschrift
‘TURKSE LINKSE JONGEREN !’ Wat er juist bedoeld werd met dit statement werd
nooit achterhaald.

Dit beeld werd het uitgangspunt voor een installatie waarbij de desbetreffende muur,
inclusief graffiti, werd nagebouwd in de tuin van LLS 387 (als onderdeel van de
tentoonstelling NowBelgiumNow 2016).

Bij het openen van de tentoonstelling werd er een aanvraag ingediend bij de dienst
Stads- en buurtonderhoud van de stad Antwerpen om de graffiti (gratis) te laten
verwijderen. De aanvraag resulteerde echter niet in het verwijderen van de graffiti.
Doordat de hogedrukreiniger van het bijzonder interventieteam stadsreiniging niet door
de voordeur van LLS 387 paste, kon de actie niet doorgaan..

De graffiti kon niet verwijderd worden door de instantie die daarvoor in het leven was
geroepen, waardoor er een vrijplaats ontstond binnen de context van de dienst Stads- en
buurtonderhoud van de stad Antwerpen. Hierna werd besloten om statements niet ‘in de
wereld’ te sturen, maar enkel binnen de administratie van de dienst Stads- en
buurtonderhoud te laten bestaan. Dit, als een infiltratie van poëtische en idiote taal
binnen het stedelijk administratief systeem.

De aanvraag voor verwijdering van de graffiti ‘TURKSE LINKSE JONGEREN!’ in de
tuin van LLS werd ingediend via het e-loket van de Stad Antwerpen. Voor de aanvragen
in deze publicatie werd gebruik gemaakt van een schriftelijk formulier aangeleverd door
de dienst Stads- en buurtonderhoud van de Stad Antwerpen. Op elk van deze papieren
formulieren werd een statement geplaatst.

Tot slot werden de betreffende leden van het bijzonder interventieteam stadsreiniging
ontzettend bedankt om hun uitzonderlijke hulpvaardigheid, vriendelijkheid en
doortastendheid. Wanneer bleek dat de hogedrukreiniger niet door de deur kon, maakten
ze er zaak van uitvoerig uit te leggen op welke wijze de muur het best overschilderd kon
worden. Zodoende hadden ze een oplossing aangereikt alvorens te beschikken. De titel
‘Plicht en Toewijding’ verwijst grotendeels naar de verdiensten van dit team.
Vedran Kopljar