Ruimte voor actuele kunst

Publicatie

Wim Catrysse: Restricted Area, 2015

publicatie
paperback
216 pagina’s, geïllustreerd in kleur en zwart wit
formaat : 17 x 24 cm
auteurs: Wim Catrysse, Wouter Davidts, Anselm Franke, Anne Pontégnie, Dieter Roelstraete, Jon Thompson
vormgeving: Roger Willems, Marc Nagtzaam
oplage: 800 exemplaren
druk: Drukkerij Wilco, Amersfoort
binding: Hexspoor, Boxtel
distributie: Idea Books, Amsterdam
uitgeverij: Roma Publication 215, Amsterdam
ISBN 978 94 91843 12 9
prijs:€ 28

BESTELLEN

De publicatie is een initiatief van LLS 387 ruimte voor actuele kunst en werd mogelijk gemaakt door de genereuze ondersteuning van Cera Partners in Art.