Ruimte voor actuele kunst

Publicatie

Henri Jacobs: Journal Drawings, 2013

publicatie
492 pagina’s + 4 pagina’s kaft, geïll.
formaat : 240 x 340 mm
auteur: Ludo van Halem
vormgeving: Mevis & van Deursen, in samenwerking met Lu Liang
uitgeverij: Roma publication 205 (Amsterdam)
ISBN 9789077459997
prijs: € 60
prijs editie + boek: € 300 / voor Sympathisanten LLS: € 250

BESTELLEN

[NL]

Ter gelegenheid van de tentoonstelling Henri Jacobs: Salle 3 et 4 du ‘Bâtiment 200 salles’ wordt de editie Nouvelle étude d’un certain détail de l’univers (50 ex.) en het boek Henri Jacobs – Journal Drawings (Roma publication 205) gepresenteerd.

“De Journaaltekeningen zijn een zelf gestelde opdracht die zich nadrukkelijk over langere tijd uitstrekt. Om die opdracht uit te voeren, om te onderzoeken wat in de alledaagse stroom van gebeurtenissen, waarnemingen en gedachten tot tekening getransformeerd kan worden, is naast discipline vooral ook nieuwsgierigheid nodig, een verlangen om datgene te leren kennen wat nog achter de horizon van het bekende ligt. Er is dan ook een rusteloze honger naar beelden te bespeuren, een excessieve, niet aflatende drang – misschien wel dwang – om met de ene tekening nog meer andere uit te lokken en de leegte van het witte papier dag na dag te willen vullen: een provocatie van de eigen creativiteit. <…>
In de discipline van het dagelijkse tekenen schuilt een sterk verlangen naar een eenvoud die een tegenwicht vormt voor de jachtige waan van de dag. Zoals andere kunstwerken die over langere tijd tot stand komen <…> zijn de Journaaltekeningen dan ook een vorm van bezinning of vertonen ze zelfs sporen van een leefregel.” (Ludo van Halem)

[EN]

On the occasion of the exhibition Henri Jacobs: Salle 3 et 4 du ‘Bâtiment 200 salles’ the edition Nouvelle étude d’un certain détail de l’univers (limited edition of 50 copies) and the book Henri Jacobs – Journal Drawings (Roma publication 205) has been presented.

‘The Journal Drawings are a self-imposed task that stretches emphatically over a long period of time. Alongside discipline, curiosity is also needed to perform this task, to investigate what in the daily flow of events, observations and thoughts can be transformed into drawing, and a desire to know what lies beyond the horizon of what is already known. There is also a restless appetite for images, an excessive, unrelenting urge – perhaps even a compulsion – to entice one drawing out of another and to fill the emptiness of a sheet of white paper, day after day: a provocation of one’s own creativity.
(…) within the discipline of daily drawing there lies a strong desire for a simplicity that will counterbalance the hectic complexity of everyday life. Similar to other artworks that came about over a long period of time (…) the Journal Drawings are also a form of contemplation and even exhibit traces of a rule of life.” (Ludo van Halem)